Základy marketingu.

Šumberová, Pavla; Kozák, Vratislav
Vyd. 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, 1999. 101 s.