Základy klinické biochemie ve vnitřním lékařství.

Hořejší, Jaroslav
4., přeprac. a dopl. vyd. Avicenum, 1989. 724 s.