Základy klinické biochemie ve vnitřním lékařství.

Hořejší, Jaroslav; Pudlák, Pavel; Mašek, Karel
2., přeprac. vyd. Avicenum, 1970. 546, [3] s.