Základy imunologie.

Hořejší, Václav; Bartůňková, Jiřina
1. vyd. Triton, 1998. 219 s.