Základy homeopatie : učební texty k základnímu běhu homeopatických seminářů. Díl 1.

Rýc, Miloš
2., přeprac. vyd. Vodnář, 1994. 244 s.