Základy finančního práva.

Mrkývka, Petr; Mrkývka, Petr; Radvan, Michal
6., opr. vyd. Armex, 2012. 106 s.
Edice: Skripta pro střední a vyšší odborné školy