Základy farmakologie pro stomatology.

Lenfeld, Jiří; Kroutil, Mario
2. dopl. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 307 s.