Základy estetiky a etikety : učebnica pre stredné školy.

Mistrík, Erich
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. 91 s.