Základy elektrotechniky I pro 1. ročník SPŠ elektrotechnických : Učeb.text pro stř. průmyslové školy s výukou stud.oborů skupiny 26 - Elektrotechnika a skupiny 37 - Dopravam pošty a telekomunikace.

Hajach, Tomáš; Tůma, Miroslav; Šteliarová, Eva
3.,nezm.vyd. SNTL, 1990. 299 s.