Základy elektrotechniky I pro 1. ročník elektrotechnických učebních a studijních oborů středních odborných učilišť : učební text.

Voženílek, Ladislav; Řešátko, Ladislav
2.nezm.vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1986. 301 s.