Základy elektrotechniky : Elektrické zariadenia automobilov : učebnica pre 3. roč. stredných priemyslových škol, odbor prevádzka automobilovej dopravy.

Hampl, Josef; Kleinhampl, Zdeněk Václav
1. vyd. Nadas, 1978. 237 s.