Základy elektroniky-řešené příklady.

Pelikán, Ladislav; Škoda, J
Dotisk. 1974.