Základy ekonomiky : pro střední a vyšší hotelové školy.

Kočí, Jana; Šamšová, Lenka
1. vyd. Fortuna, 2009. 143 s.