Základy ekologie.

Kvasničková, Danuše
3., upr. vyd. Fortuna, 2004. 103 s.