Základy ekologie a ochrany životního prostředí : učebnice pro střední školy.

Braniš, Martin
3., aktualiz. vyd. Informatorium, 2004. 203 s.