Základy drobné tektoniky a petrotektoniky.

Štelcl, Jindřich; Beneš, Karel; Pták, Josef
Vyd. 1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1980. 343 s.