Základy dnešní filmové techniky.

Anoščenko, N. D
1. vyd. Orbis, 1953. 164 s.