Základy diferenciálnej psychológie.

Štúr, Ivan
1. vyd. Osveta, 1975. 213 s.