Základy chovu ovcí.

Štolc, Ladislav
2., upr. vyd. Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. 40 s.
Edice: Živočišná výroba