Základy chovu hospodářských zvířat : učební text pro zemědělské odborné učiliště a učňovské školy zemědělské.

Burda, František
3., přeprac. a dopln. vyd. Státní zemědělské nakladatelství, . 343, [1] s.
Edice: Zemědělská výroba