Základy chemického vyšetřování v lékařství : (pracovní methodika a hodnocení nálezů).

Hořejší, Jaroslav; Slavík, Karel
4. rozš. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1953. 431 s., 19 s. obr. příl