Základy české stylistiky.

Jedlička, Alois; Formánková, Věra; Rejmánková, Miloslava
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 226 s.
Edice: Učebnice pro vysoké školy