Základy aplikované matematiky. II, Integrální počet, nekonečné řady, diferenciální geometrie, obyčejné a parciální diferenciální rovnice, funkce komplexní proměnné, Laplaceova transformace, diferenční rovnice.

Škrášek, Josef; Tichý, Zdeněk
Vyd. 1. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 896 s.