Základowé pitwy (anatomie) čili Saustawnyj rozbor a popis těla lidského a gednotliwých geho částek.

Staněk, Václav
W. Špinka, 1840. 274 s.