Základové skautingu : příručka pro výchovu sokolského dorostu. Část 1.-2.

Svojsík, Antonín Benjamin; Novák, Jan
Československá obec sokolská, 1920. 608 s.