Základové měřictví pro nižší třídy gymnasií.

Jeřábek, Antonín
4., opr. vyd. Nákladem F. Tempského, 1893. 123 s.