Základové harmonie : Pro ústavy učit.

Bachtík, Ferdinand
2. nezm. vyd. Fr. A. Urbánek, 1910. 110, 2 s.
Edice: Urbánkova bibl. paedagog ; CXCIV