Základný kurz slovenčiny : vysokoškolská učebnica pre zahraničných poslucháčov.

Prokop, Jozef
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 259 s.