Základní struktura filosofie moderní doby.

Henrich, Dieter
1. vyd. OIKOYMENH, 2009. 71 s.
Edice: Oikúmené. Malá řada ; sv. 9