Základní předpisy pro práci závodů veřejného stravování s komentářem.

Procházka, Vladimír
2., opr. a dopln. vyd. Vydav. obch, 1962. 85, [6] s.
Edice: Knižnice předpisů vnitř. obch ; Sv. 6