Základní předpisy pro práci prodejen : (Příkaz min. obchodu SSSR čís. 107 ze dne 14. února 1951).

Min. vnitř. obch, 1953. [2], 32 s.
Edice: Dokumentační služba. Zvl. ř ; Čís. 33