Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 220 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem).

Dolejší, Pavel
2. vyd. Pavel Dolejší, 2005. 163 s.