Základní politické znalosti : Sborník statí pro vnitrostranickou výchovu.

2., přeprac. vyd. NPL, 1964. 350, [6] s.