Základní pojmy z nauky o slovní zásobě a tvoření slov.

Hauser, Přemysl
2. vyd. Masarykova univerzita, 2003. 49 s.