Základní modely demokratických systémů : komparace politických systémů.

Dvořáková, Vladimíra
Vyd. 1. Oeconomica, 2008. 255 s.