Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině.

Blahušiak, Igor; ed. Stýskalíková, Věra; ed. Smekal, Hubert
1. vyd. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 204 s.
Edice: Studie ; sv. č. 37