Zahradník.

Thákur, Rabíndranáth
Vydání VI. J. Šnajdr, 1947. 89-[IV] s.