Záhadný ostrov.

Troska, J. M; il. Rotrekl, Teodor
Vyd. 2., uprav., Ve Sfinze 1. Sfinga, 1994. 145 s.