Záhadný indiánsky ostrov : Dobrodružstvá dvoch belochov medzi Indiánmi.

Sokolsky, Peter
Obzor, 1969. 156 s.