Záhada turínského plátna : příběh smrti ukřižovaného.

Fantiš, Alfred
2. přeprac,. a dopl. vyd. MOBA, 2000. 207 s., [16] s. barev. obr. příl