Záhada smrti : před smrtí : důkazy o existenci duše.

Flammarion, Camille
Josef Jirman, 1921. 335 s.