Záhada čínského pomeranče.

Queen, Ellery
Naše vojsko, 2011. 271 s.