Zadávání veřejných zakázek : Zákon o zadávání veřejných zakázek, komentář k zákonu, sdělení ministerstev, rejstřík, resumé, slovník.

Pelc, Vladimír
5. aktualizované vyd. po novele zákona. Linde, 2000. 535 s.