Zadáno pro pány hosty : 13 exkurzí do dávnověku pražských lokálů.

Krejčí, Milan
Restaurace a jídelny v Praze 1, 1989. 120 s.