Záchrana lidského života na moři : training manual : všeobecné pokyny = general instructions.

Státní plavební správa, 1987. 62 s.