Začarovaný kruh.

Jelen, Josef
Orego, 1998. 150 s.