Začarovaný kruh : román.

Havlasa, Jan
Osvětový odbor Družiny dobrovolců čsl. zahraničního vojska, 1935. 333 s.