Žáby v mlíku : [vojensko-historická mystifikace na téma Mnichov 1938].

Drnek, Jan
2., přeprac. vyd. Naše vojsko, 2011. 641 s.