Zábrana úrazov a ich následkov v domácnosti.

Teplý, Richard
2., opr. a dopln. vyd. Ústav zdravotnej výchovy, 1975. 30 s.
Edice: Zdravotnícke aktuality ; Zv. 89