Žabohlenění, aneb, Život v minulém čase.

Trigon, 1993. 51 s.